top of page

     E.M.D.R. / I.M.O.      

   Prix Public mars 2023 (8jours)             1.990€

   Prix Public juin 2023 (6 jours)              1.490€

Prix Entreprise, Pole Emploi, etc.         2.450

      E.M.D.R. / I.M.O.  Octobre 2022

jeudi 06 / 10 - dimanche 09 / 10

jeudi 10 / 11 - dimanche 13 / 11 

E.M.D.R. / I.M.O.  Octobre 2023

Dates à venir

Bouton

      E.M.D.R. / I.M.O.  mars 2023
     Deux places restantes...

jeudi 09 / 03 - dimanche 12 / 03

jeudi 20 / 04 - dimanche 23 / 04 

E.M.D.R. / I.M.O.  Octobre 2023

Dates à venir

Bouton

      E.M.D.R. / I.M.O. Juin 2023
     Nouvelle formule

lundi 26/06 - samedi 01/07

E.M.D.R. / I.M.O.  Octobre 2023

Dates à venir

Bouton
bottom of page